Outsider art / Gigantomachie

Outsider art: sbírka Pavla Konečného, Karel Havlíček: Gigantomachie

MuMo Praha 9/8/2012 – 21/10/2012

Po úspěšné výstavě Anatomia metamorphosis, která roku 2011 prezentovala díla dvou světově uznávaných českých tvůrců art brut – Luboše Plného a Anny Zemánkové společně s kresbami nově objeveného autora Františka Dymáčka, se ve spolupráci MuMo a o.s. ABCD zrodil další projekt z oblasti neprofesionálního výtvarného umění.

Dvě paralelní výstavy, které budou mít v MuMo svoji pražskou premiéru, představí protilehlé póly spontánního umění: 

Sbírka „outsider art“ bývalého ředitele Národního památkového ústavu v Olomouci a dlouholetého dramaturga a ředitele tamního Divadla hudby Mgr. Pavla Konečného zahrnuje jak výtvory lidového a naivního umění, tak díla zařazovaná do oblasti art brut – umění v původním stavu. Jeho kolekce je rozkročena od syrových plastik lidových sochařů, přes naivní malby venkovských idyl, portréty, kresby architektur a strojů, až po fantaskní krajinné scenérie a halucinatorní květiny spiritistických médií.

Jestliže společným jmenovatelem autorů zastoupených v Konečného sbírce je nedotčenost vlivy „vysoké kultury“, Karel Havlíček byl naopak vzdělaný právník, intelektuál se širokým kulturním přehledem, byť postrádal klasické výtvarné školení. Jeho fantaskní kvaziautomatické kresby, které každodenně obsedantně vytvářel, jsou svébytnými metaforami politického teroru i jeho nelehkého osobního údělu. Havlíčkova fantomatická monstra nesoucí řadu společných rysů s výtvory medijních kreslířů, ale také se secesním, symbolistním a snad i surrealistickým uměním, obdivoval už Karel Teige, který je zařadil do art brut. Výstava v MuMo hodlá tuto klasifikaci podrobit kritickému pohledu a představit Havlíčkovo dílo jako ojedinělý, unikátní zjev v historii českého výtvarného umění.

Autorkami koncepce výstavy jsou Terezie Zemánková, Ph.D. a Doc. MgA. Ivana Brádková, které v rámci o. s. ABCD uspořádaly řadu výstav art brut – naposledy retrospektivu proslulého tvůrce Adolfa Wölfliho v Domě U kamenného zvonu (2012).

Autorkou scénografie výstavy je Doc. MgA. Ivana Brádková.

K výstavě sbírky Pavla Konečného bude vydán katalog s medailony tvůrců a úvodem Terezie Zemánkové. Specielní text k výstavě napsal výtvarník František Skála.
K výstavě Karla Havlíčka bude publikován katalog studií Karla Teigeho z roku 1949, a dále texty historika Petra Hlaváčka a Terezie Zemánkové.

Výstavy vznikly za přispění města Kadaně, MUDr. Jarmily Dobiášové a MUDr. Jaroslava Dobiáše.

www.outsiderartcz.eu, www.artbrut.cz.

  • Dangerous Love

    O lásce očima žen


     – 

    Umělecká profese není imunní vůči hořícím, či zlomeným srdcím, obzvláště žen umělkyň, sochařek a malířek, těch, které našly pevné a suverénní místo ve výtvarném světě.

    více ›

Novinky na váš email

Chcete být informováni o nových výstavách a akcích Musea Montanelli?
Přihlašte se k odběru novinek!