O muzeu

Museum Montanelli je jednou z mála soukromých neziskových institucí moderního výtvarného umění v České republice. Je místem podněcujícím kreativitu a představivost, snahu o hledání dialogu mezi zavedenou a experimentální tvorbou, mezi minulostí a současností. Jeho posláním je podporovat zájem o moderní umění u veřejnosti a razit cesty k jeho hlubšímu pochopení napříč různorodými skupinami příjemců.

Dlouhá řada realizovaných výstav v Praze, jiných částech naší země i v zahraničí je důkazem otevřeného přístupu a širokého záběru jeho programu. Museum Montanelli rovněž spravuje sbírku Nadace DrAK, jejíž díla pravidelně začleňuje do výstavních projektů s rozmanitou tématikou.

Program muzea sahá od prezentace současných českých i zahraničních umělců, často s přesahem do „art experience“, současného umění tanečního či formy performance, přes komentované prohlídky, rozhovory s umělci a kurátory až po rozličné individuální projekty.

Doprovodné programy:

Jako doprovodné akce k výstavám organizuje MuMo též workshopy pro děti a školní mládež a komentované prohlídky, které jsou kromě češtiny vedeny také v angličtině nebo v němčině.

 

fb3      tw3      vimeo3      

Museum Montanelli a Nadace DrAK

Nadace DrAK je nezisková kulturní organizace založena roku 2006 v Praze.

Výstavní prostory, které nadace využívá hlavně k prezentaci současného umění se nacházejí v Praze v historické části města a jmenují se Museum Montanelli.

Zakladatelka Musea Montanelli, paní prof. Dadja Altenburg Pešta Kohl, považovala za důležité, aby vedle důstojných státních institucí vznikaly také nezávislé umělecké iniciativy občanské společnosti. Sama se angažuje s plným nasazením a zodpovídá za většinu realizovaných projektů osobně.

Zakladatelka muzea je doma ve dvou kulturách, české a německé, které jsou po staletí propojené. Tato okolnost dává prostor k oslovení širšího publika a zároveň k procesu opětovného sblížení a komunikaci mezi dvěma kulturami.

Prostory se nachází v samém srdci Prahy, takže mimo stálých návštěvníků využívá také velké části turistů při jejich cestě na Pražský hrad.

Museum Montanelli prezentuje současné umění v historickém kontextu a je považováno za místo, kde je intelektuální přístup k umění umožněn prostřednictvím vytrvalých komentovaných prohlídek, které umožňují hloubkové studium uměleckých děl a jejich komplexitu. Dále nabízí řadu edukačních programů a setkávání s umělci.

Muzeum podporuje dialog mezi uměním a jeho publikem prostřednictvím řady dobrovolných aktivit, např. spoluprací se školami a univerzitami.

Smyslové vnímání umění a jeho komplexnost je důležitým bodem v komunikaci s návštěvníky muzea.

K různým projektům a výstavám jsou přizváni také jiní kurátoři, mnohé výstavy připravuje zakladatelka muzea sama, hlavně ty tematické.

Neustále se rozšiřující seznam publikací od počátku vzniku muzea, hlavně jako dokumentace proběhlých výstav, ale i jiných kulturních počinů, patří již neodmyslitelně k programu činnosti muzea (wwww.museummontanelli.com).

Museum Montanelli se také stále častěji objevuje v médiích jako příkladný prostor pro prezentaci kultury v Praze a v zahraničí.

Výstavní činnost se zaměřuje i na spolupráci mezi různými muzei a sbírkami v Evropě.

Například projekty v Bundestagu v Berlíně  (2013), v Centru pronásledovaných umění v Solingenu (2012), v Osnabrücku (2011) nebo ve Frankfurtu nad Mohanem, či Sársku, dále přehlídkami umění v Londýně, v Kanadě, Švédsku či v Benátkách.

Často se zaměřuje též na tématiku humanitní, či aktuální dění ve společnosti.

Instituce spolupracuje s divadly a baletními soubory, se kterými vede dialog a podporuje jednotlivé umělce, kteří se často střetávají a kooperují mezioborově s výtvarným uměním v prostorách muzea samotného. (Národní divadlo v Praze, Spolek Dekkadancers, apod).

Dodnes představilo muzeum více jak 150 různých výstav, (též jiných uměleckých směrů jako je Art Brut, mladých umělců, sochařů nebo fotografů) a projektů, jak doma, tak v zahraničí.

V současnosti jsou středem zájmů muzea tématické a skupinové výstavy. Umělci jsou často vyzváni k aktivní spolupráci na zvoleném projektu.

V Museu Montanelli bylo v jeho dosavadní existenci představeno mnoho významných českých i světových umělců, mimo jiné Ulrike Rosenbach, Cornelia Renz, Katarzyna Kozyra, Michael Buthe, Sigmar Polke, Frank Stella, A.Boetti, James Ensor, Albrecht Dürer, apod.

V posledních letech přibývají výstavy, které se kurátorsky zaměřují na dialog současného a starého umění. K tomuto účelu zapůjčuje nadace umělecké předměty z vlastní sbírky, nebo spolupracuje se sbírkami spřízněných institucí.

Silná relevance muzea pro současnost se odráží ve vystavování interakcí s jinými, i vědeckými obory, například medicínou, či přírodou (Tajemný kabinet prof. Beneše, 2019).

Obsahově se představené výstavy často dotýkaly existenciálních témat jako je holocaust, rasismus či totalitní tendence lidského společenství.

Museum Montanelli sídlí proti italské ambasádě a je častým cílem turistů z celého světa.

Jedním z nejdůležitějších cílů Nadace DrAK však zůstává šíření a zachování evropských kulturních tradic a trvalé představování humanismu prostřednictvím umění a dialogu v něm.

Zakladatelka muzea Dadja Altenburg Pesta Kohl je zároveň ředitelkou a kurátorkou různých výstav v České republice i v zahraničí. Je významnou kulturní osobností České republiky a nositelkou různých vyznamenání a ocenění.

Partneři

partneri_sfk partneri_saarlandmuseum partneri_stable partneri_litomysl partneri_osnabruck partneri_solingen partneri_nd partneti_10hvezd partneri_artinbox partneri_prag-aktuell logo_NFTK_BW_sirka partneri-tripadvisorpartneri-protisedi partneri_art-for-good  partneri_goout

Novinky na váš email

Chcete být informováni o nových výstavách a akcích Musea Montanelli?
Přihlašte se k odběru novinek!