Mythos Europa

ANTOINETTE

MuMo Praha 16/3/2018 – 30/6/2018

Projekt  „Mythos Europa“
Odkud pocházíme – kam míříme

 

Myšlenka projektu

Evropa je mnohem více než jen sumou národních států. Má totiž společnou minulost, společnou kulturní minulost. Kde leží kořeny a jaké cesty vedou do dnešní doby a ke dnešnímu diskursu? Projekt „Mythos Europa“ nabízí platformu právě k těmto úvahám. Pomocí prostředků současného malířství vypráví příběhy z „evropské“ mytologie a zaměřuje se na recepci těchto obrazů. Zaobírá se vnitřním stavem kontinentu a tím, jak Evropa působí navenek. Jádro projektu by mělo tvořit výstavní turné prezentující po evropských městech 40 velkoformátových děl malířky ANTOINETTE. Do rámcového programu tohoto výstavního putování jsou přitom začleněny zamyšlení a diskuze o minulosti, dnešku a budoucnosti Evropy.

„Ztvárněná postava“ je v evropském výtvarném umění odnepaměti prostředkem pro vyjádření životně důležitých poselství. Přitom vždy procházela novými, individuálními a časově podmíněnými interpretacemi. Evropa disponuje okouzlujícími důkazy svých kulturních úspěchů. Ukázkami velkolepé krásy, které vznikly z hlubokého zoufalství a nesmírné bolesti. Sochaři, malíři a architekti vtiskli objektům, domům, palácům, zahradám, skulpturám i obrazům ráz, jehož tvarosloví až dodnes po celém světě určuje měřítka krásy. Je to též výsledkem velkých, století starých sporů, množství válek, mocenských bojů a vykořisťování. I ty stvořily druhou, krásnější stránku Evropy. Díky přebytu a bohatství se zde vyvinula obdivuhodná kulturní a umělecká krajina, v níž zůstalo zřetelně zachováno množství stop probíhajícího zápolení o skutečné umění, stop, jež jsou hluboce zakořeněny v našem kolektivním vědomí.

Na této společné cestě kulturního vývoje jsme navzdory všem válečným konfliktům objevili krásu, lásku, ostražitost a mír. 

Malířka ANTOINETTE ve svých obrazech asociuje. Nechám se těmito subjektivními obrazy oslovit? Co mi připadá krásné? Jak důležitá je při tom hlubokomyslnost? Dokážu zvládnout naši dějinnou minulost? Podaří se mi snášet chyby přítomnosti? Jak se vypořádám s negativními pocity jako zděšením, zlobou, zhnusením či zlostí? Dokážu jít vstříc budoucnosti, která vzbuzuje obavy, jelikož se na ni můžeme jen nedostatečně připravit? Snesu umění, které ze sebe chce udělat nástroj pro hledání odpovědí na tyto otázky?

Jako už tolikrát ve svých pohnutých dějinách stojí dnes Evropa znovu na rozcestí. Rozpadne-li se jako rozhádaná velká rodina, stane se rychle snadnou kořistí globálních zájmů. Druhou možností je, že z procesu uvědomění si svých kořenů a předností vyjde jako vlivná a jednotná síla.

O umělkyni

Obrazy malířky ANTOINETTE oslovují, polarizují, zaráží, díky své věcnosti jsou konkrétní, vypráví příběhy a utváří neobvyklé perspektivy. Proto představují ideální vstupní můstek do společenské diskuze o evropské identitě a budoucnosti společnosti na našem světadílu. Scény a příběhy určitě nejsou vyprávěny až do konce. Nechávají dostatek prostoru pro interpretaci, pro individuální pohled na všední a velká témata naší doby.

ANTOINETTE k tomu nabízí své vnitřní obrazy, které bychom měli vnímat jako reflexi a zpětnou vazbu o stavu naší společnosti. Mytologické elementy upomínají na začátky našeho společného původu na tomto kontinentu jménem Evropa. Staví se tradicím evropského malířství, aby na toto kulturněhistorické dědictví poukázala. Chápe umění jako mezigenerační komunikaci překračující všechny jazykové bariéry i hranice zemí. 

Malířka je zastánkyní takzvané „lipské školy“. Její obrazy a obrazná mluva drží tradici jejích učitelů Heisiga, Mattheuera a Tübkeho. Od znovusjednocení Německa se ANTOINETTE umělecky zaobírá kulturní identitou našeho evropského kontinentu. Tyto snahy vedly ke vzniku obsáhlého díla, které po stránce aktuálnosti lze jen těžko překonat. 

více info:
http://www.antoinette-kunst.de/index.php/zh/werke/malerei

Museum Montanelli o nové výstavě „Mythos Europa“ německé malířky ANTOINETTE.
Český rozhlas – Vltava, Mozaika, 20. 03. 2018

Partneři

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR
Evropský rok kulturního dědictví 2018
Českoněmecký fond budoucnosti
Státní fond kultury ČR
  • Dangerous Love

    O lásce očima žen


     – 

    Umělecká profese není imunní vůči hořícím, či zlomeným srdcím, obzvláště žen umělkyň, sochařek a malířek, těch, které našly pevné a suverénní místo ve výtvarném světě.

    více ›

Novinky na váš email

Chcete být informováni o nových výstavách a akcích Musea Montanelli?
Přihlašte se k odběru novinek!