Maria Maria 1511/2011

Albrecht Dürer, Teresa Diehl

MuMo Praha 18/2/2011 – 17/7/2011

Dürerovo zobrazení Panny Marie v dialogu se současným uměním.

 

Výstava Maria Maria 1511/2011 je výsledkem spolupráce mezi pražským Muzeem Montanelli a Domem Felixe Nussbauma / Kulturněhistorickým muzeem v Osnabrücku, které do Prahy zapůjčí jádro výstavy – grafické listy Albrechta Dürera ze svých sbírek.

Muzeum Montanelli se zaměřuje na prezentaci současného umění a doplní 500 let staré tisky renesančního mistra třemi instalacemi a videoprojekcemi americké autorky Teresy Diehl narozené v Libanonu.

V létě 2011 pak tato výstava bude putovat do německého Osnabrücku, kde bude rozšířena o díla izraelské Sigalit Landau (tato bude v roce 2011 reprezentovat Izrael na Benátském Bienále) a Ulriky Rosenbach, jedné z nejvýznamnějších německých umělkyň.

Ideu výstavy prozrazuje již její název: Marie v roce 1511 a Marie dnes. Před 500 lety Albrecht Dürer vytvořil revoluční obraz Panny Marie a ženy obecně, ve kterém umělci následujících staletí stále znovu nacházeli inspiraci. Výstava vyvolává otázku, zda je Dürerovo pojetí ženy stále relevantní i bez ohledu na křesťanský podtext. Konfrontace s aktuálními uměleckými díly, která se rovněž dotýkají tématu mateřství, ženství a spásy, i když oproštěné od prvoplánového sakrálního rozměru, obohacuje výstavu o aspekt individuálních vzpomínek na dětství, touhu po bezpečí a něze. Je důkazem, že na Dürerovy obrazy lze nahlížet nejen jako na religiózní výjevy a tento pohled je činí nadčasovými.

Největší část výstavy zaujímá Dürerův cyklus dřevořezů Život Panny Marie, který byl poprvé vydán knižně roku 1511. Cyklus líčí biblickou legendu počínající Mariiným narozením, přes její uvedení do chrámu, zasnoubení, zvěstování, navštívení, narození Ježíše Krista, klanění tří králů až po Mariinu smrt, její nanebevzetí a uctívání.

Další část výstavy se zaměřuje na téma mateřské lásky. Dürer zobrazuje na jedné straně oduševnělou, téměř nehmotnou Matku Boží, na druhé straně ale ztvárňuje i fyzický vztah matky a dítěte. Tomu se věnuje také Teresa Diehl v instalaci Return of Pleasure (Návrat radosti). Zcela jiné techniky obou autorů ani jejich odlišný výtvarný jazyk nebrání hluboké duchovní a emocionální spřízněnosti jejich děl.
Výstavu korunují jak dva Dürerovy dřevořezy a jedna mědirytina Matky Boží jako Královny nebes – symbolu nekonečné boží milosti, tak originální Dürerova kresba.

Za německou stranu zahájí pražskou výstavu Maria Maria 1511/2011 primátor města Osnabrücku, Boris Pistorius a Dr. Dietrich H. Hoppenstedt, prezident Nadace Dolní Sasko. Výstavu podpořila Nadace Dolní Sasko, která prezentované Dürerovy grafiky z Nadace Konrada Liebmanna spravuje, a Česko-německý fond budoucnosti.

Zvláštním doprovodným programem se k výstavě připojí i Goethe-Institut v Praze. Návštěvníci si v muzeu mohou vyzvednout mapku, která je povede v Praze po stopách Dürera a různých mariánských vyobrazení z let 1511- 2011. Tento prohlídkový okruh vznikl ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Strahovským klášterem. Výstava bude doplněna o program pro mládež, školní třídy i studenty, který bude k shlédnutí na webových stránkách Muzea Montanelli.

Záštitu nad výstavou Maria Maria 1511/2011 převzalo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

U příležitosti výstavy bude vydán trojjazyčný (česko-německo-anglický) katalog.

  • Dangerous Love

    O lásce očima žen


     – 

    Umělecká profese není imunní vůči hořícím, či zlomeným srdcím, obzvláště žen umělkyň, sochařek a malířek, těch, které našly pevné a suverénní místo ve výtvarném světě.

    více ›

Novinky na váš email

Chcete být informováni o nových výstavách a akcích Musea Montanelli?
Přihlašte se k odběru novinek!