Gravitation Zero

Daniel Pešta (s poctou pro Pinu Bausch)

Muzeum umění v Solingenu 12/2/2012 – 18/3/2012

„Nebe a peklo“ – pod tímto názvem zahájilo Muzeum umění v Solingenu v roce 2008 projekt Muzea pronásledovaného umění, které se od té doby intenzivně věnuje pohnutým životním osudům umělců, jejich pronásledování a kulturnímu útlaku. Samotná sbírka tohoto významného německého muzea obsahuje řadu důležitých děl autorů, kteří byli oběťmi dějinného bezpráví nebo jim tyto příběhy nebyly lhostejné a výtvarnými prostředky vydávali jejich svědectví.

V těchto intencích se pohybuje i tvorba multimediálního umělce Daniela Pešty, v jehož tvorbě se pojí dvě podobné životní zkušenosti. Tou první je život v komunistické nesvobodě, kde se autor nacházel ve společenské i umělecké izolaci; tou druhou pak reakce na změnu režimu a následující život ve svobodném světě.

Ve svých obrazech, pryskyřičných objektech, „Genetických kódech“, videích či asamblážích se Pešta svým osobitým způsobem dotýká oblastí samotné lidské existence – bez patosu a předsudků. Stále důsledněji proniká až k samé podstatě bytí, nepodbízí se, psychologicky analyzuje jedince i společenství, odkrývá bezpráví, relativizuje „morálku“. Ví, že mezi „nebem“ a „peklem“ je jen pomyslná skleněná stěna, skrz niž se jedni dívají na druhé v jedné realitě.

Solingenská výstava se nese v jakémsi snovém oparu, který by se svojí atmosférou dal přirovnat k některým choreografiím Piny Bausch. Není proto náhodou, že jednu z hlavních prostorových instalací nazvanou Gravitation Zero věnoval Pešta této tanečnici a choreografce, pocházející z Wuppertalu, aby jí tímto vzdal hold. Jedná se o dvanáct figur v zastaveném pohybu. Výrazy jejich tváří jsou ambivalentní, prozářeny vnitřním světlem, čímž možná zvěstují dobré časy, možná skrývají temná tajemství.

Minulý rok byla jeho díla vystavována v Domě Felixe Nussbauma a Kulturněhistorickém muzeu v Osnabrücku pod názvem „Levitation“ (Levitace). Koncepce výstavy a výběr exponátů byly zcela přepracovány a upraveny pro solingenské muzeum. To ozřejmuje i nový titul: „Gravitation Zero“ s poctou pro Pinu Bausch.

Daniel Pešta žije a pracuje v Praze a ve Frankfurtu nad Mohanem, je členem českého uměleckého spolku Mánes, účastní se významných bienále současného umění (Mexico City, Chicago, Florencie, Praha) a za svoji volnou a knižní tvorbu obdržel řadu ocenění.

Muzeum umění v Solingenu
Wuppertaler str. 160, Solingen 426 53

www.kunstmuseum-solingen.de

www.danielpesta.com

  • Dangerous Love

    O lásce očima žen


     – 

    Umělecká profese není imunní vůči hořícím, či zlomeným srdcím, obzvláště žen umělkyň, sochařek a malířek, těch, které našly pevné a suverénní místo ve výtvarném světě.

    více ›

Novinky na váš email

Chcete být informováni o nových výstavách a akcích Musea Montanelli?
Přihlašte se k odběru novinek!